top of page

 

Szkolenie przygotowujące do zdobycia państwowych uprawnień elektroenergetycznych G1 przeznaczone jest osób starających się o te uprawnienia po raz pierwszy, jak również dla tych, którzy chcą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa). Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Pełnoletność – uczestnik kursu elektryka musi mieć skończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia w grupie G1

 • Wykształcenie minimum podstawowe

 • posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)​​​​​​​​


Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.


Dokumentami takimi są:


1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski


Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę,
o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (po zapisaniu się na Egzamin podeślemy wzór).

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Uprawnienia Elektryczne G1

Eksploatacja | Dozór 

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne
Profesjonalne szkolenie przygotowujące do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego URE w grupie elektrycznej G1.

Szkolenia elektroenergetyczne z grupy G1 cieszą się bardzo dużą popularnością, gdyż pozwalają zdobyć cenne kwalifikacje, które są i jeszcze przez wiele lat będą bardzo poszukiwane na europejskim rynku zatrudnienia. Jest to oczywisty wybór dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Nasze szkolenia w pełni profesjonalnie przygotowują do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

Wybór zakresu należy do Państwa i jest uzależniony od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.

Nasze szkolenia dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Bardzo chętnie korzystają z nich przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Nasza firma stawia na wysoką jakość obsługi oraz dopasowanie oferty do Państwa potrzeb.

Nasi konsultanci są dostępni dla Państwa w następujących godzinach:

 • poniedziałek 08:00 – 16:00

 • wtorek, środa, czwartek 8:00 - 18:00

 • piątek 8:00 - 18:00

Wymagania stawiane kandydatom

Pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom, dlatego stale rozwijamy naszą ofertę szkoleniową. Obecnie otrzymujecie Państwo możliwość odbycia szkolenia elektrycznego tzw. sepowskiego G1 w następujący sposób:

 

Szkolenia online prowadzone są przez naszych wysokiej klasy specjalistów ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Nasi szkoleniowcy to najlepsi eksperci, praktycy z branży energetycznej. Mają również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz egzaminów energetycznych G1, G2 i G3, a fachową wiedzę przekazują w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do zdania państwowego egzaminu kwalifikacyjnego.

Natomiast nasze profesjonalne szkolenia w formie wideo kursów skierowane są do osób, które wolą samodzielnie przygotować się do egzaminów o dowolnej porze i chcą mieć do nich stały dostęp 24/7, także po zdaniu egzaminu. Nasze wideo kursy są stale aktualizowane. 

Wszystkie nasze szkolenia niezależnie od wyboru sposobu ich odbywania przedstawiają w bardzo przystępny sposób wszelkie aktualne zagadnienia, które są przydatne zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, co przekłada się na bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego.

Dwa warianty szkoleń G1

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; 

3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV; 

4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV; 

5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV; 

6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW; 7) urządzenia elektrotermiczne; 

8) urządzenia do elektrolizy; 

9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 

10) elektryczna sieć trakcyjna; 

11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 

12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW; 

13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

Zakres tematyczny szkolenia oraz egzaminu G1 

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Cenimy Państwa czas dlatego Nasi Klienci otrzymują możliwość samodzielnej rezerwacji konkretnego terminu i godziny egzaminu. Egzamin może odbyć się również w innym dniu niż szkolenie. Możecie Państwo zdawać egzamin z różnych grup G1, G2, G3 jednocześnie. 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

W zarezerwowanym dniu oraz godzinie Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego online przeprowadzanego przez Naszą Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem państwowych uprawnień elektroenergetycznych. Dbamy o to, aby nasze egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze. Nasze szkolenia oraz dodatkowe materiały edukacyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji dają możliwość  bardzo dobrego przygotowania do egzaminów i przekładają się na bardzo wysokie wyniki zdawalności. 

Z nami najłatwiej zdobędziesz Uprawnienia SEP z grupy G1, G2 i G3 oraz zyskasz dodatkowe korzyści.

Wybór terminu i godziny egzaminu

+ przyjazny przebieg

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje Egzaminacyjne ważne są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Ponadto nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (po odbyciu szkolenia G1, G2, G3).

Po zdanym pozytywnie egzaminie Zdający otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne tzw. uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Natychmiastowa informacja o zdaniu egzaminu

Dostęp 24h/7 do uprawnień

uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu ustnego online Nasza Komisja Kwalifikacyjna  wprowadza do systemu informację o jego wyniku. Otrzymujecie Państwo natychmiast wiadomość o wynikach na maila i/lub smsem. Następnie dzięki naszej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp 24h/7 do uzyskanych uprawnień. Dodatkowo Państwowe Świadectwo Kwalifikacji wyślemy tradycyjnie pocztą na wskazany przez Państwa adres. 

Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • Eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 • Dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  Prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru dotyczą wykonywania wymienionych poniżej czynności:

 1. mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;

 2. związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji;

 3. związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego w zakresie remontów;

 4. niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci w zakresie montażu;

 5. niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 1. na stanowiskach eksploatacji (E):

· Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

· Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

· Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

2. na stanowiskach dozoru (D):

· Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

· Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

· Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

· Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z sekcją PORADNIK, gdzie znajdują się dodatkowe bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zakres tematyczny obowiązujący Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru (D) i/lub Eksploatacji (E)

Sprawdzanie kwalifikacji zawodowych podczas państwowego egzaminu dokonywane jest zgodnie z wymienionymi poniżej aktami prawnymi:

 

 • Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami); 

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828);

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzenia energetycznych;

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

Obowiązujące akty prawne

bottom of page