top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Kto może uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne (sep)?

W roku 2022 została uszczuplona grupa osób która może zdobyć uprawnienia sep. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska od 1.07 do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokument, potwierdzający posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie (wystarczy jeden dokument z wymienionych niżej).


Dokumentami takimi są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski


Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;


3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

4) świadectwo pracy -> stanowisko związane z elektryką np. elektromonter

5) poprzednie Świadectwo Kwalifikacji tzw. Sepowskie


Zarezerwuj już teraz bezpłatnie termin egzaminu:


3138 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page