top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Odbiór a pomiary kontrolne instalacji elektrycznych

Kto może wykonać odbiór i pomiar nowej instalacji elektrycznej a kto pomiar instalacji elektrycznej podczas jej użytkowania ?odbiór instalacji elektrycznych, pomiary elektryczne
instalacja elektryczna, ai


Art. 57. pkt.1 pod. 4a

  1. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:


4) protokoły badań i sprawdzeń:


a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 6,


Art. 62 pkt 6


Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania


pkt. 6


Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:


1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;


2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania


5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.


Jesteś gotowy na egzamin państwowy ? Zarezerwuj termin egzaminu na wybraną przez Ciebie godzinę już teraz, kliknij tutaj1109 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments


Czyli po prostu SEP E+D z pomiarami?

Like
Replying to

I druga osoba która posiada uprawnienia E pomiarowe dwóch różnych ludzi muszą robić

Like
bottom of page