top of page

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA GRUPY 2 CIEPLNEJ


 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące Energetyki.

 2. Wyjaśnij pojęcia: osoba uprawniona, osoba upoważniona, wymień osoby funkcyjne przy organizacji pracy.

 3. Wymień podstawowe zasady bezpiecznej organizacji pracy.

 4. Rodzaje poleceń na pracę.

 5. Kiedy możemy podjąć działania, pracę przy urządzeniach energetycznych bez polecenia.

 6. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji.

 7. Omów rodzaje kotłów centralnego ogrzewania.

 8. Jaką dokumentację eksploatacyjną musi posiadać sieć ciepłownicza.

 9. Co nazywamy siecią cieplną.

 10. Podział sieci ciepłowniczych.

 11. Wymień kilka przykładowych prac szczególnie niebezpiecznych w kotłowniach.

 12. Wymień podstawowe elementy klimatyzatora.

 13. Czym różni się kocioł od pieca.

 14. Podaj podstawowy podział sprężarek.

 15. Granica eksploatacji między siecią ciepłowniczą a instalacją cieplną odbiorcy.

 16. Jak wykonuje się próbę szczelności i próbę ciśnieniową instalacji ciepłowniczej.

 17. Wymień elementy pomiarowe i zabezpieczające w instalacjach ciepłowniczych.

 18. Kiedy nie wolno uruchamiać kotła lub należy go wyłączyć z eksploatacji.

 19. Podstawowe cechy kotła z zamknięta komorą spalania.

 20. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, w szczególności porażonym prądem elektrycznym.

 21. Postępowanie na wypadek pożaru urządzeń energetycznych.

 22. Wymień kilka przykładowych prac szczególnie niebezpiecznych w kotłowniach. Omów sposób wykonywania jednej z nich.

 23. Jaką dokumentację eksploatacyjną musi posiadać sieć ciepłownicza.

 24. Jakie są przemysłowe urządzenia odbiorcze ciepła.

 25. Omów zasadę działania turbiny.

 26. Jakie znasz urządzenia odwadniające i dlaczego się je stosuje.

 27. Wymień podstawowe elementy sprężarkowego urządzenia chłodniczego.

 28. W jaki sposób można regulować wydajność wentylatorów i dmuchaw.

 29. Jakie jest zadanie podajnika zainstalowanego pod wylotem zbiornika węgla.

 30. Podaj podstawowe wymagania dotyczące cieplnej pracy pieców przemysłowych.

63 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page