top of page

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE GRUPY 3 GAZOWEJ 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące Energetyki.

 2. Wyjaśnij pojęcia: osoba uprawniona, osoba upoważniona, wymień osoby funkcyjne przy organizacji pracy.

 3. Wymień podstawowe zasady bezpiecznej organizacji pracy.

 4. Rodzaje poleceń na pracę.

 5. Kiedy możemy podjąć działania, pracę przy urządzeniach energetycznych bez polecenia.

 6. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji.

 7. Podaj definicję mieszaniny wybuchowej.

 8. Klasyfikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem, strefy zagrożenia.

 9. Omów podział gazociągów ze względu na funkcję, ciśnienie i układ..

 10. Wymień rodzaje eksploatowanych obecnie podstawowych paliw gazowych i rodzin gazowych do których należą.

 11. Co obejmuje roczny zakres kontroli instalacji gazowej.

 12. Jakie są wymagania dla instalowania gazomierzy.

 13. Podaj podstawowe właściwości gazu ziemnego oraz gazu LPG.

 14. Oznakowanie na tabliczce znamionowej urządzeń gazowych.

 15. Do czego służy reduktor gazowy oraz gdzie jest granica eksploatacji między siecią gazową a instalacją gazową odbiorcy.

 16. Kiedy nie wolno uruchamiać kotła gazowego lub należy go wyłączyć z eksploatacji.

 17. Charakterystyczne cechy kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.

 18. Jak wykonuje się próbę szczelności i próbę ciśnieniową instalacji gazowej.

 19. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w szczególności porażonym prądem elektrycznym.

 20. Postępowanie na wypadek pożaru urządzeń energetycznych.

 21. Co to jest strefa bezpieczeństwa.

 22. Wymienić wymagania bhp przy obsłudze i konserwacji pieców.

 23. Wymień elementy turbiny gazowej.

 24. Wymień elementy układu do pomiaru natężenia przepływu.

 25. Wymień indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

114 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page