top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Pytania egzaminacyjne uprawnienia SEP w 2023r

Zaktualizowano: 1 gru 2023

Przygotowaliśmy dla Was specjalnie pytania egzaminacyjne z zakresu elektryki, gazownictwa i ciepłownictwa. Pytania te mogą pojawić się na Egzaminie Państwowym w bieżącym 2023 roku.
Warto zapoznać się z pytaniami egzaminacyjnymi oraz odpowiedziami na nie, warto również skorzystać z profesjonalnego szkolenia z grupy G1, G2, G3.Pytanie: Jaka jest minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji w urządzeniach i instalacjach elektrycznych?


Odpowiedź: Minimalna wartość rezystancji izolacji w instalacjach i urządzeniach elektrycznych I i III kl. ochronności wynosi 1 MΩ, zaś w II kl. ochronności 2 MΩ.Pytanie: Podziel słupy linii napowietrznych do 1 kV ze względu na budowę w zależności od materiału?

Odpowiedź: - drewniane, - betonowe (z żerdzi: dana, ala, ŻN, ŻW, strunobetonowe BSW i E), - stalowe,


Pytanie: Jakie zagrożenia występują przy obsłudze kotła ?


Odpowiedź: Zagrożenie można podzielić na :

1. Czynniki niebezpieczne:

- prąd elektryczny - nieodpowiednia instalacja elektryczna, zasilanie lamp lub elektronarzędzi przenośnych bez separacji napięciem 230 [V],

- gorące elementy kotła i innych urządzeń, a także różnej wielkości części stałe przy odżużlaniu oraz transporcie żużla i popiołu,

- obracające się części silników i wałów napędowych pomp, wentylatorów,

- mieszaniny palne i wybuchowe.


2. Czynniki fizyczne:

- hałas - źródłami hałasu w kotłowni są przede wszystkim silniki elektryczne i pompy; natężenie hałasu zależy od ich stanu technicznego,

- wibracja ogólna - przenoszona na pracownika przez podłoże, na którym znajdują się pompy, wentylatory, silniki itd.,

- promieniowanie podczerwone - działa na obsługującego podczas ręcznego wrzucania opału do kotła, a także przy kontroli wzrokowej wnętrza komory paleniskowej,

- nieprawidłowe oświetlenie,

- zapylenie - spowodowane pyłami węgla, popiołu itp. (przy kotłach na paliwo stałe).


3. Szkodliwe czynniki chemiczne:

- tlenek węgla - powstały w wyniku niezupełnego spalania węgla; może przedostawać się do atmosfery kotłowni wskutek nieszczelności kotła, czopucha czy komina, szczególnie przy braku odpowiedniego ciągu,

- dwutlenek węgla - powstały w wyniku całkowitego spalania węgla, może przedostać się do atmosfery kotłowni poprzez różnego rodzaju nieszczelności - może spowodować obniżenie zawartości tlenu w powietrzu,

- dwutlenek siarki - powstaje w wyniku spalania siarki zawartej w paliwie.


Pytanie: Jaka jest temperatura wrzenia wody przy różnych ciśnieniach?


Odpowiedź:

  • przy ciśnieniu 0,1 MPa wrze przy 100 st C

  • przy ciśnieniu 1 MPa wrze przy 180 st C

  • przy ciśnieniu 3 MPa wrze przy 235 st C

  • punkt rosy około 57 st C


Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem profesjonalnego szkolenia oraz wykupieniem egzaminu Państwowego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:
To już wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy, życzymy powodzenia i zdanych egzaminów!12 388 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page