top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Uprawnienia elektryczne - kto może się ubiegać i do czego upoważniają?

Uprawnienia elektryczne - uprawnienia kwalifikacyjne dzięki którym uprawniona osoba może wykonywać samodzielnie określone czynności z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, potocznie nazywane uprawnieniami sep.

Uprawnienia dzielą się na dwa rodzaje wykonywania prac; dozór (D) lub eksploatacja (E).

Profesje najczęściej wymieniane wśród zawodów gdzie bezwzględnie są wymagane uprawnienia to min. gazownik (G3), ciepłownik (G2) oraz elektryk (G1).


Uprawnienia elektryczne dozorowe (D) - wymagane są dla wszystkich osób kierujących oraz sprawującymi czynny nadzór nad wykonawcami prac eksploatacyjnych w zakresie obsługi, remontu, konserwacji, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, instalacji urządzeń oraz sieci.

Potwierdzenie posiadanych uprawnień identyfikuje się przez świadectwo kwalifikacyjne (D).

Posiadanie uprawnień dozorowych, nie uprawnia nas do jednoczesnego wykonywania prac eksploatacyjnych (E) bez posiadania uprawnień do eksploatacji (E).


Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) - wymagane są dla wszystkich osób które wykonują pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieciami elektroenergetycznymi. Niezbędne dla pracowników którzy wykonują instalacje elektryczne, gazowe, hydrauliczne, ciepłownicze. Uprawnienia muszą być potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym, które należy odnawiać co 5 lat.


Kto może uzyskać uprawnienia elektryczne?


Uprawnienia elektryczne można zdobyć po przez pozytywną ocenę uzyskaną na egzaminie Państwowym, żeby jednak podejść do egzaminu, od 2022r zgodnie z rozporządzeniem URE musimy posiadać jeden z tych dokumentów:


1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

5) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

6) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

7) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

8) poprzednie uprawnienia elektroenergetyczneJeśli jesteś zainteresowany odbyciem egzaminu Państwowego, zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń;Jeśli chcesz zapisać się na egzamin, zapraszamy do rezerwacji na naszej stronie -> egzamin Państwowy


1920 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page