top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Uprawnienia tzw. SEP - wszystko co powinieneś wiedzieć w 2023r

Zaktualizowano: 12 lut

Od czasu do czasu pojawiają się nowe zmiany związane z uprawnieniami elektroenergetycznymi (tak zwane sepy). Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zbiór najważniejszych zmian oraz zasad które obowiązują w roku 2023.1. Uprawnienia nie dla wszystkich!


Od 1 lipca 2022r URE dokonał istotnych zmian, w których ograniczył osoby które mogą uzyskać uprawnienia, od tego czasu żeby zdobyć uprawnienia musimy posiadać dokument potwierdzający wiedzę w danym zakresie,


Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust.1,:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust.1, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eks- ploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2021 r. poz.1915 oraz z 2022 r. poz.583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksplo- atacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, po


twierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.2. Zmiana cen uprawnień elektroenergetycznych


Od pierwszego stycznia bieżącego roku za nasze uprawnienia zapłacimy 424, 20 zł, a od 1 lipca 2023 roku cena będzie wynosić 430 zł.


3. Uprawnienia online


W 2023 roku ogromną sławą cieszy się zdobywanie uprawnień online, jest to najbardziej optymalna opcja dla osób które nie mają czasu aby zdobyć uprawnienia stacjonarnie.

Oprócz oszczędności czasu, uprawnienia wyrabiane online są bardziej komfortowe dla nas.

W firmie I-seep.pl jako jedynej w kraju, jest możliwość rezerwacji dokładnej daty i godziny egzaminu państwowego. Egzaminy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.


4. Bieżące zmiany komisji uprawnionej do wystawiania uprawnień elektroenergetycznych.


Przed przystąpieniem do egzaminu warto sprawdzić czy dana komisja faktycznie jest powołana do wystawiania uprawnień elektroenergetycznych, jeśli komisji nie ma na liście to znaczy, że komisja jest nieaktywna co za tym idzie uprawnienia nie będą prawomocne.


Pełna lista komisji uprawnionych do wydawania uprawnień znajduje się na oficjalnej stronie URE - https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/komisje-kwalifikacyjne


5. Uprawnienia na 5 lat!


Każda grupa oraz każdy rodzaj uprawnień (eksploatacja lub dozór) wydawane są na 5 lat, żeby przedłużyć uprawnienia trzeba podejść do egzaminu jeszcze raz, po terminie 5 lat.


6. Egzamin to nie wszystko, sprawdź szkolenia.


Egzamin państwowy weryfikuje naszą wiedzę, a wiedzę teoretyczną (oprócz tej praktycznej) również musimy posiadać, warto zapisać się na szkolenie które przygotuje Cię bezpośrednio do egzaminu. Polecamy skorzystać z naszej platformy szkoleniowej, w której znajdą Państwo materiały szkoleniowe wideo, przygotowane przez egzaminatorów w formie wideo. To kompletna nowość, materiał szkoleniowy, możesz odtwarzać dowolnie, cofać, przewijać i zatrzymywać - dzięki naszej technologii możesz to robić na swoim telewizorze, smarfonie lub laptopie.To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, życzymy zdania egzaminu i przede wszystkim bezpiecznej pracy w przyszłości.

Jeśli jesteś gotowy na egzamin, wybierz dogodny dla siebie termin, wejdź tutaj i zarezerwuj egzamin państwowy.

1798 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page