top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym urządzeń gazowych

Zaktualizowano: 24 paź 2022

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;


2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;


3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;


4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;


5)między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;


6)butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;


7)urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;


8)urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.
Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem profesjonalnego szkolenia z grupy 3 - gazowej, zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia, teraz tylko taniej o 68%
102 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page