top of page
Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

 

Szkolenie przygotowujące do zdobycia państwowych uprawnień elektroenergetycznych G2 przeznaczone jest osób starających się o te uprawnienia po raz pierwszy, jak również dla tych, którzy chcą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa). Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Pełnoletność – uczestnik kursu elektryka musi mieć skończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia w grupie G2

 • Wykształcenie minimum podstawowe

 • Posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

​​

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.


Dokumentami takimi są:


1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski


Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:


1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (po zapisaniu się na Egzamin podeślemy wzór).

Pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom dlatego stale rozwijamy naszą ofertę szkoleniową. Obecnie otrzymujecie Państwo możliwość odbycia szkolenia sepowskiego G2 w następujący sposób:

•    szkolenie ONLINE

•    szkolenie WIDEO z dostępem 24h/7

Szkolenia ONLINE prowadzone są przez naszych wysokiej klasy specjalistów ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Nasi szkoleniowcy to najlepsi eksperci, praktycy z branży energetycznej. Mają również wieloletnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń oraz egzaminów energetycznych G1, G2 i G3, a fachową wiedzę przekazują w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do zdania państwowego egzaminu kwalifikacyjnego.

Natomiast nasze profesjonalne szkolenia WIDEO skierowane są do osób, które wolą samodzielnie przygotować się do egzaminów o dowolnej porze i chcą mieć do nich stały dostęp 24h/7, także po zdaniu egzaminu. Nasze wideo kursy są stale aktualizowane. 

Wszystkie nasze szkolenia niezależnie od wyboru sposobu ich odbywania przedstawiają w bardzo przystępny sposób wszelkie aktualne zagadnienia, które są przydatne zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, co przekłada się na bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego. 

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne
Profesjonalne szkolenie przygotowujące do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego URE w grupie energetycznej (ciepłowniczej) G2. 

Nasze szkolenia cieplne G2 cieszą się bardzo dużą popularnością, gdyż pozwalają zdobyć dodatkowe bardzo cenne kwalifikacje zawodowe w branży energetycznej, które są i jeszcze przez wiele lat będą bardzo poszukiwane na europejskim rynku zatrudnienia. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEP na uprawnienia cieplne. Jest to oczywisty wybór dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Nasze szkolenia w pełni profesjonalnie przygotowują do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

 • obsługi

 • konserwacji

 • remontu lub naprawy

 • montażu lub demontażu

 • kontrolno-pomiarowym

Wybór zakresu należy do Państwa i jest uzależniony od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.

Nasze szkolenia dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Bardzo chętnie korzystają z nich przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Nasza firma stawia na wysoką jakość obsługi oraz dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Nasi konsultanci są dostępni dla Państwa w następujących godzinach:

 • poniedziałek 8:00 – 16:00

 • wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 18:00

Uprawnienia Ciepłownicze G2

Eksploatacja | Dozór 

Obowiązujące akty prawne

Zakres tematyczny szkolenia oraz egzaminu G2 

Wymagania stawiane kandydatom

Wybór terminu i godziny egzaminu + przyjazny przebieg

Zakres tematyczny obowiązujący Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru (D) i/lub Eksploatacji (E)

Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: 

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

2) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

3) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW; 

5) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW; 

6) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

7) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

8) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

9) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 

11) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW; 

12) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 

13) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW; 

14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 

15) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW; 

16) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 

17) sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 

18) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 

19) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW; 

20) urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW; 

21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Cenimy Państwa czas dlatego Nasi Klienci otrzymują możliwość samodzielnej rezerwacji konkretnego terminu i godziny egzaminu. Egzamin może odbyć się również w innym dniu niż szkolenie. Możecie Państwo zdawać egzamin z różnych grup G1, G2, G3 jednocześnie. 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie

G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

W zarezerwowanym dniu oraz godzinie Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego online przeprowadzanego przez Naszą Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem państwowych uprawnień elektroenergetycznych. Dbamy o to, aby nasze egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze. Nasze szkolenia oraz dodatkowe materiały edukacyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji dają możliwość  bardzo dobrego przygotowania do egzaminów i przekładają się na bardzo wysokie wyniki zdawalności. 

Z nami najłatwiej zdobędziesz Państwowe Uprawnienia Energetyczne SEEP z grupy G1, G2 i G3 oraz zyskasz dodatkowe korzyści.

Natychmiastowa informacja o zdaniu egzaminu Dostęp 24/7 do uprawnień

Bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu ustnego online Nasza Komisja Kwalifikacyjna  wprowadza do systemu informację o jego wyniku. Otrzymujecie Państwo natychmiast wiadomość o wynikach na maila i/lub smsem. Następnie dzięki naszej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp 24h/7 do uzyskanych uprawnień. Dodatkowo Państwowe Świadectwo Kwalifikacji wyślemy tradycyjnie pocztą na wskazany przez Państwa adres. 

Zakres terytorialny obowiązywania świadectw: Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje Egzaminacyjne ważne są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Ponadto nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (po odbyciu szkolenia G1, G2, G3).

Po zdanym pozytywnie egzaminie Zdający otrzymuje stosowne Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne tzw. uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne
Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • Eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 • Dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  Prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru dotyczą wykonywania wymienionych poniżej czynności:

 1. mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;

 2. związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji;

 3. związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego w zakresie remontów;

 4. niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci w zakresie montażu;

 5. niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1. na stanowiskach eksploatacji (E):

· Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

· Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

· Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

2. na stanowiskach dozoru (D):

· Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

· Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

· Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

· Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Sprawdzanie kwalifikacji zawodowych podczas państwowego egzaminu dokonywane jest zgodnie z wymienionymi poniżej aktami prawnymi:

 

Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828);

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzenia energetycznych;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok
 • Pinterest - Grey Koło
bottom of page