top of page
Uprawienia SEP G3 gazow, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Nasze szkolenia SEP gazowe G3 cieszą się bardzo dużą popularnością, gdyż pozwalają zdobyć dodatkowe bardzo cenne kwalifikacje zawodowe w branży gazowniczej, które są i jeszcze przez wiele lat będą bardzo poszukiwane na europejskim rynku zatrudnienia. Nasze szkolenia doskonale przygotowują do egzaminu SEP na uprawnienia gazowe. Jest to oczywisty wybór dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. 


Nasze kursy SEP G3 na żywo i wideo 24h/7 są szkoleniami certyfikowanymi i w pełni profesjonalnie przygotowują do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

 • obsługi

 • konserwacji

 • remontu lub naprawy

 • montażu lub demontażu

 • kontrolno-pomiarowym

Wybór zakresu należy do Państwa i jest uzależniony od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.

Nasze szkolenia dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Bardzo chętnie korzystają z nich przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry.

Nasza firma stawia na wysoką jakość obsługi oraz dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Nasi konsultanci są dostępni dla Państwa w następujących godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek, piątek 08:00 – 18:00 

Profesjonalne szkolenie przygotowujące do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego URE w grupie gazowej G3. 
Kup Szkolenie WIDEO
KUP Szkolenie WIDEO

Uprawnienia Gazowe G3

Eksploatacja | Dozór 

Wymagania stawiane kandydatom

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

 

Szkolenie przygotowujące do zdobycia państwowych uprawnień gazowych G3 przeznaczone jest osób starających się o te uprawnienia po raz pierwszy, jak również dla tych, którzy chcą odnowić (przedłużyć) uprawnienia po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa). Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Pełnoletność – uczestnik kursu elektryka musi mieć skończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia w grupie G3

 • Wykształcenie minimum podstawowe

 • Posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.


Dokumentami takimi są:


1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski


Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (po zapisaniu się na Egzamin podeślemy wzór).

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom dlatego stale rozwijamy naszą ofertę szkoleniową. Obecnie otrzymujecie Państwo możliwość odbycia szkolenia sepowskiego G3 w następujący sposób: 

 

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez naszych wysokiej klasy specjalistów ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Nasi szkoleniowcy to najlepsi eksperci, praktycy z branży energetycznej i gazowniczej. Mają również wieloletnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń oraz egzaminów SEP G1, G2 i G3, a fachową wiedzę przekazują w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do zdania państwowego egzaminu kwalifikacyjnego.

Nasze profesjonalne szkolenia wideo skierowane są do osób, które wolą samodzielnie przygotować się do egzaminów o dowolnej porze i chcą mieć do nich stały dostęp 24h/7, także po zdaniu egzaminu. Nasze wideo kursy są stale aktualizowane. 

Wszystkie nasze szkolenia niezależnie od wyboru sposobu ich odbywania przedstawiają w bardzo przystępny sposób wszelkie aktualne zagadnienia, które są przydatne zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, co przekłada się na bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego. 

Dwa warianty szkoleń G3

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: ​

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; 

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe); 

5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu); 

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa; 

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW; 

9) turbiny gazowe; 

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;

Zakres tematyczny szkolenia G3 

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Cenimy Państwa czas dlatego Nasi Klienci otrzymują możliwość samodzielnej rezerwacji konkretnego terminu i godziny egzaminu państwowego. Egzamin może odbyć się również w innym dniu niż szkolenie. Możecie Państwo zdawać egzamin z różnych grup G1, G2, G3 jednocześnie. 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

W zarezerwowanym dniu oraz godzinie Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego online przeprowadzanego przez Naszą Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem państwowych uprawnień elektroenergetycznych.

 

Dbamy o to, aby nasze egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze. Nasze szkolenia oraz dodatkowe materiały edukacyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji dają możliwość  bardzo dobrego przygotowania do egzaminów i przekładają się na bardzo wysokie wyniki zdawalności. 

Z nami najłatwiej zdobędziesz Państwowe Uprawnienia Energetyczne SEEP z grupy G1, G2 i G3 oraz zyskasz dodatkowe korzyści!

Wybór terminu i godziny egzaminu + przyjazny przebieg

 

Bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu ustnego online Nasza Komisja Kwalifikacyjna  wprowadza do systemu informację o jego wyniku. Otrzymujecie Państwo natychmiast wiadomość o wynikach w aplikacji i-SEEP oraz na maila.

 

Dzięki naszej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp 24h/7 do uzyskanych uprawnień.

 

Dodatkowo Państwowe Świadectwo Kwalifikacji wyślemy tradycyjnie pocztą na wskazany przez Państwa adres. 

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Natychmiastowa informacja o zdaniu egzaminu

Dedykowana aplikacja z dostępem 24h/7 do uprawnień

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • Eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 • Dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru dotyczą wykonywania wymienionych poniżej czynności:

 1. mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;

 2. związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji;

 3. związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego w zakresie remontów;

 4. niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci w zakresie montażu;

 5. niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 1. na stanowiskach eksploatacji (E):

 • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

 • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

 • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

 • Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

2. na stanowiskach dozoru (D):

 • Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

 • Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

 • Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

 • Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

 • Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

 • Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

 • Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dodatkowymi bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi omawiającymi szerzej ten temat.

Zakres tematyczny obowiązujący Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru (D) i/lub Eksploatacji (E)

G3, Uprawnienia gazowe, Uprawienia SEP G2 Ciełownicze, uprawnienia elektryka, sep g1, elektryk szkolenie, dozór szkolenie, Egzaminy SEP ONLINE, szkolenia sep, kursy sep, kursy elektryczne, sepowskie uprawnienia, sep online, sep aplikacja, uprawnienia sep przez telefon, egzamin online, egzamin zdalny, sep zdalnie, uprawnienia zdalne

Uzyskane świadectwa kwalifikacyjne są dla Państwa dostępne 24h/7 dzięki aplikacji i-SEEP na telefonie, tablecie oraz na koncie użytkownika w portalu i-SEEP.pl. 

 

Komisje Kwalifikacyjne przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich zostały powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje Egzaminacyjne ważne są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Ponadto nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup G1, G2, G3.

Po zdanym pozytywnie egzaminie Zdający otrzymuje stosowne Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne, tzw. uprawnienia sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne

bottom of page