top of page
  • Zdjęcie autoraJan M

Wymagana wiedza na stanowiskach dozoru i eksploatacji - tzw. uprawnienia sep

Zanim przystąpimy do rezerwacji egzaminu państwowego i zanim odbierzemy swoje wymarzone uprawnienia sep warto wiedzieć jakie wymagania są odpowiednie do naszego stanowiska pracy.
Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się wiedzą w zakresie:


1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń,

instalacji i sieci.

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i

montażowych.

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia

bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i

środowiska.
Osoby zajmujące się dozorem urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się wiedzą w zakresie:

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania

paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i

sieci.

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń,

instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i

energii.

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia

dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia,

instalacje i sieci.

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz

wymagań ochrony środowiska.

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia

bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i

montażowych.
Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień elektroenergetycznych w promocyjnej cenie, zapraszamy do skorzystania z naszej specjalnej promocyjnej oferty:
1135 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page