top of page

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ

в  в режимі реального часу  Інтернет або у вигляді мультимедійних файлів 

Положення про надання послуг з навчання

§ 1.

Положенням визначено види, обсяг та умови надання послуг з навчання  Європейський центр професійної кваліфікації з місцезнаходженням у м. Катовіце, іменований надалі «Організатор», умови замовлення послуг з надання таких послуг, а також порядок  процедура оскарження.  

  § 2.

Визначення, що використовуються в Положенні:

1)  ,,Статут''  - означає цей документ;

2)  «Організатор» - Європейський центр професійної кваліфікації з місцезнаходженням у Катовіце  (адреса: ul. Mickiewicza 21, 40-085 Катовіце), NIP номер 6343008441,  REGON 521636418 внесено до Національного судового реєстру за номером 0000964267;

3)  ,,Тренування''  - кожну проведену навчальну послугу, надану Організатором  за допомогою різних методів і в різних формах:

а) «Онлайн-тренінг»  проводиться з використанням прийомів і методів виховання на  дистанція в режимі реального часу за безпосередньої участі лектора 

б)  «Навчання  Відео» тренінг, проведений з використанням прийомів і методів виховання на  дистанційно без присутності лектора, з використанням мультимедійних файлів, що належать Організатору

в) «Закрите навчання»  - служба, організована для Замовника,  які будуть реалізовані в узгоджений термін, на основі 

індивідуальний договір; 

4)  «Замовник / Учасник»  - фізична, юридична особа або організаційний підрозділ  без статусу юридичної особи, кваліфікований на «Відкритий тренінг» або «Відеотренінг» або  «Закрите навчання»;

9)  ,,Аранжування''  - цивільно-правовий договір, предметом якого є послуги з навчання;

10)  «Тренінгова пропозиція»  - Пропозиція тренінгів або лекцій, включаючи наступне  інформація:

а) ім'я,

б) програма, 

в) кінцевий термін,

г) місце організації, а в разі проведення тренінгу чи лекції 

з використанням прийомів і методів дистанційного навчання, щоб вказати, що він/вона є  доступний на онлайн-освітній платформі Організатора,

д) розмір збору.

Пропозиція навчання доступна в офісі Організатора та на його веб-сайті  веб-сайт;

11)  "Заява"  - волевиявлення, що містить бажання брати участь  Тренінг або Лекція, подані Замовником, що містять дані Учасника  разом із платіжними даними. Зразок анкети додається як додаток 1 до  цього Положення; 

12)  ,,Плата''  - це плата за навчання та/або екзамен, навчальні матеріали та  інші витрати згідно з пропозицією щодо навчання та видачі свідоцтва про професійну кваліфікацію 

13) «Лектор»  - особа, яка проводить Тренінг 

14) «Освітня платформа організатора» - освітня платформа, на якій  Організатор надає Учаснику тренінг або проведену лекцію  з використанням прийомів і методів дистанційного навчання

§ 3.

1. Організатор проводить тренінги та лекції в обсязі, термінах та умовах 

детально описано в «Пропозиції навчання». 

2. Організатор може вказати мінімальну кількість Учасників, які підлягають умовам 

можливість організації тренінгу чи лекції. 

§ 4.

1. Умовами участі у відкритому тренінгу чи лекції є:

а) наявність вільних місць,

б) заявка на участь у Тренінгу чи Лекції, згідно з правилами  зазначені в Положенні,

в) сплата збору в розмірі, терміні та на банківський рахунок, зазначений ст  Організатор (у разі відео-тренінгу) 

2. Заявки подаються шляхом надсилання заповненої та підписаної форми  заявки безпосередньо на електронну адресу i-seep@i-seep.pl, в т.ч  з умовою, що якщо в пропозиції вказана інша адреса - повідомлення слід надсилати на  адреса, зазначена в пропозиції. 

3. Надсилання Замовником заповненої та підписаної Заявки  є рівносильним укладанню договору, положення якого є невід'ємною частиною  цих Правил.

4. Надсилання Замовником заповненої та підписаної Заявки  рівнозначно читанню та прийняттю  умови тренінгу чи лекції  та Положення Замовника та Учасників, призначених нею 

5. Датою отримання заяви є дата отримання Заяви за адресою  Електронна адреса організатора, зазначена в розд. 2. 

6. Кінцевий термін подання заяв – не пізніше ніж за 7 днів до дати початку  Тренінг або лекція. Реєстрація після цієї дати буде можлива доки  наявність місць за умови відсутності можливості відмовитися від тренінгу чи лекції.

7. Організатор негайно надішле на вказану електронну адресу  Замовник підтверджує участь у Тренінгу в Заявці або  Лекція та укладання договору. На дату підтвердження участі в Тренінгу або  Датою проведення лекції та укладення договору є дата відправлення повідомлення Організатором.

8. Не пізніше 1. (одного) робочого дня до дати початку Навчання або  Організатор надішле додаткову інформацію  організаційні щодо  Тренінг або лекція. 

9. Організатор залишає за собою право відхилити заявку в наступному  випадки:

а) коли вже буде список учасників на певну дату тренінгу чи лекції  ЗАЧИНЕНО,

б) незвітування мінімальної кількості осіб, передбаченої Організатором на даний момент  Тренінг або лекція, 

в) учасником Тренінгу або Лекції має бути особа, яку керують суб'єкти або  особи, які діють у конкуренції з  Організатор.

§ 5.

Звільнення з тренінгу чи лекції

1. Замовник або Учасник має право відмовитися від участі у відкритому тренінгу  або лекцію щодо умов, визначених цим Положенням. 

2. Замовник відмовляється від участі у відкритому тренінгу чи лекції  надіславши форму скасування безпосередньо на адресу електронної пошти  trainings@ewspa.edu.pl, за умови, що якщо в пропозиції вказано іншу адресу -  анулювання надсилати за адресою, вказаною в пропозиції.

3. Несплата гонорару за тренінг або лекцію не рівносильна звільненню  від участі в Тренінгу або Лекції.

4. У разі відмови Замовника або Учасника від участі у відкритому тренінгу чи лекції:

а) якщо Організатор отримає заяву про вихід із Замовника до 7 (сьомого) дня до початку Тренінгу або Лекції, він повертається  Сума, сплачена Замовнику, на його вимогу, надана раніше  квитанція про оплату за участь у Тренінгу чи Лекції

б) якщо Організатор отримує заяву про вихід від Замовника протягом строку  менше ніж за 7 (сім) днів до запланованої дати навчання він має право на  право утримувати всі отримані платежі. Якщо платіж ще не здійснено,  Замовник зобов’язаний сплатити винагороду не пізніше п  початок тренінгу або лекції, 

в) якщо Організатор не отримає заяву про вихід із Замовника,  і Учасник не братиме участі в Тренінгу, має право Організатор  утримувати всі отримані депозити. Якщо платіж ще не здійснено,  Учасник зобов’язаний сплатити внесок протягом 3 (трьох) днів з дати  навчання, яке відбувається.

5. Відповідальність сторін за упущену вигоду виключена.

6. Відшкодування збору, зазначеного у розд. 4 літ. і відбудеться протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів  з дня подання Замовником відповідної заявки. 

7. Відповідно до змісту Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів, Користувач-Споживач має право відмовитися від Угоди без пояснення причини та без  витрат, протягом 14 днів з дня його укладення. Досить вкластися в цей термін  надсилання Організатору заяви про вихід з Договору, зразок якої  Додаток 2 до цього Положення («Заява»).

§ 6.

Зміна учасника

1. Допускається зміна Учасника Тренінгу чи Лекції за умовами  визначені цим Положенням.

2. Зміна Учасника безкоштовна. 

3. Повідомлення про зміну має бути здійснено Замовником негайно, №  пізніше ніж за 3 (три) дні до дати тренінгу чи лекції. Разом з  повідомлення про зміну, Замовник повинен зробити нове повідомлення.

4. Воно відповідно поширюється на нового Учасника (який був оголошений замість Сторони, що вийшла)  положень цього Регламенту. 

5. Після закінчення терміну, зазначеного у розд. 2, зміна учасника тренінгу є  неприпустимим.

§ 7.

1. Підставою для подачі заявки на закритий навчальний курс є відправка заповненого та підписаного  Замовником Заявки на адресу електронної пошти: Edukacja@ewspa.edu.pl 

2. Організатор негайно надішле на вказану електронну адресу  Замовник підтверджує участь у Тренінгу в Заявці або  Лекція та укладання договору. На дату підтвердження участі в Тренінгу або  Датою проведення лекції та укладення договору є дата відправлення повідомлення Організатором.

3. Не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати початку тренінгу або лекції  Організатор надішле додаткову організаційну інформацію щодо Тренінгу або  Лекція.

4. Замовник зобов'язаний сплатити Плату за закрите навчання в розмірі,  вчасно та на вказаний Організатором банківський рахунок. 

5. До зміни Учасника закритого тренінгу відповідно застосовується § 6. 

6. Будь-яка зміна обсягу навчання та умов контракту має бути внесена в письмовій формі під страхом штрафу  недійсний.

§ 8.

Умови платежу

1. У зв'язку з проведеним Тренінгом або Лекцією Організатор має право на  винагорода згідно з укладеним договором.

2. Винагорода виплачується Замовником на підставі рахунку-фактури  видається Організатором, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до закінчення терміну  Навчання.

3. Оплата за навчання повинна бути зарахована на рахунок Організатора не пізніше 3  (три) дні з дати отримання рахунка-проформи, зазначеного у п. 2. 

4. Організатор негайно надсилає на вказану електронну адресу  Замовник у Заявці вказує проформу-рахунок, зазначений у абз. 2. Для дати  отримання рахунка-проформи, зазначеного в п.п 2 – дата відправлення повідомлення  з боку Організатора.

5. Вартість навчання та лекцій надається в польських злотих (PLN). 

6. ПДВ буде додано до загальної ціни нетто в тій же сумі  із загальнозастосовними нормами законодавства.

7. Розрахунок зборів здійснюється у формі переказу на банківський рахунок Організатора.

8. Витрати, пов'язані з банківським переказом, несе особа, яка здійснює платіж.

9. Датою сплати збору є дата зарахування коштів на банківський рахунок  Організатор.

10. Вважається, що строк сплати Збору дотримано за умови наявності фінансових ресурсів  були зараховані на банківський рахунок Організатора не пізніше останнього дня закриття  кінцевий термін.

11. Підтвердження сплати плати за навчання повинно містити таку інформацію: 

а) найменування Організатора, 

б) номер банківського рахунку організатора, 

в) ім'я та прізвище (найменування) Замовника,

г) ім'я та прізвище Учасника, 

e) зазначення назви платежу (тип комісії)

12. Організатор не забезпечує проїзд чи проживання як частину внеску за навчання, за винятком випадків  що вони включені в пропозицію даного тренінгу чи лекції.

13. Організатор зобов'язується виставити рахунок-фактуру з ПДВ протягом 7 днів з дати завершення  навчання.

14. Організатор має право виставити рахунок-фактуру без підпису Замовника або  Учасник.

§ 9.

Оплата за навчання чи лекцію для державних структур здійснюється на підставі рахунку  ПДВ, виданий Організатором після закінчення тренінгу. § 8 застосовується відповідно.  Зміна дати, ціни, зміна програми або скасування  Тренінг або лекція від Організатора

§ 10.

1. Організатор залишає за собою право вчасно змінити дату Тренінгу або Лекції  не пізніше ніж за 1 (один) день до запланованої дати Тренінгу або Лекції.

2. Про зміну дати Тренінгу або Лекції Організатор повідомляє Замовника.  адресу електронної пошти, зазначену Замовником у формі заявки.

3. Замовник може відмовитися від нової дати Тренінгу або Лекції. Заява  він повинен подати заяву про звільнення протягом 3 (трьох) днів після повідомлення про зміну  дати, але не пізніше ніж за 1 (один) день до запланованої дати Тренінгу або  Лекція. 

4. Організатор повертає сплачену суму Замовнику на його вимогу, надану  дострокове отримання оплати за участь у Тренінгу чи Лекції.

5. Відшкодування збору, зазначеного у розд. 3 відбудеться протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з  дата подання Замовником відповідної заявки. 

§ 11.

1. Організатор залишає за собою право скасувати дату Тренінгу або Лекції  не пізніше ніж за 1 (один) день до запланованої дати Тренінгу або Лекції.

2. Про скасування Тренінгу або Лекції Організатор повідомляє Замовника за адресою  електронна пошта, надана Замовником у «Формі заявки».

3. Організатор повертає сплачену суму Замовнику, на його вимогу, за умови  дострокове отримання оплати за участь у Тренінгу чи Лекції.

4. Відшкодування збору, зазначеного у розд. 3 відбудеться протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з  дата подання Замовником відповідної заявки. 

§ 12.

1. Організатор залишає за собою право змінювати ціну або змінювати Програму навчання  або Лекцію, про яку Роботодавець буде повідомлений не менше ніж за 5 (п’ять) днів до цього  дата початку навчання.

2. Про зміну ціни або внесення змін до Програми Тренінгу або Лекції повідомить Організатор 

Замовника на адресу електронної пошти, зазначену Замовником у Формі  Подання.

3. Замовник може відмовитися від тренінгу або лекції. Заява про відставку  повинен подати протягом 3 (трьох) днів з моменту повідомлення йому про зміну ціни або  внесення змін до програми навчання чи лекцій, але не пізніше ніж на 1 (один) день 

до запланованої дати тренінгу чи лекції. 

4. Організатор повертає сплачену суму Замовнику на його вимогу, надану  дострокове отримання оплати за участь у Тренінгу чи Лекції.

5. Відшкодування збору, зазначеного у розд. 3 відбудеться протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з  дата подання Замовником відповідної заявки. 

§13.

Заяви 

1. Організатор зобов'язаний відповідати таким вимогам:

а) Тренер або лектор матиме ґрунтовні знання з питань  тренінгу та підібрати методи, адекватні темі тренінгу чи лекції  та учасники тренінгу чи лекції,

б) у разі організації тренінгу чи внутрішньої лекції забезпечити  приміщення в обсязі, необхідному для проведення Навчання, якщо  Навчання або Лекція проводитимуться у місці, зазначеному  Замовник 

в) у разі організації тренінгу чи лекції із застосуванням прийомів і методів  надання Замовнику дистанційної освіти та зазначається  Замовника в Заявці на доступ до Інтернету Учасникам  Освітня платформа організатора.

2. Учасник зобов'язаний відповідати таким вимогам:

а) учасник буде повністю залучений до навчального процесу,

б) Учасник братиме активну участь у підготовлених тренером чи лектором 

завдання або вправи,

c) Учасник зобов'язується дотримуватись та заявляє, що буде дотримуватися положень, викладених у 

під час навчання правилам, включаючи конфіденційність,

d) Учасник заповнить достовірну анкету щодо оцінки курсу Тренінгу чи Лекції, 

якщо таке опитування надається Організатором

3. Якщо тренінг або лекція проводяться з використанням методик і  методи дистанційного навчання Замовник або Учасник зобов’язується мати  необхідну ІТ-інфраструктуру та програмне забезпечення для участі в тренінгу або лекції.

§ 14.

Порядок розгляду скарг 

1. Скарги можуть бути подані до Організатора в письмовій формі за адресою: Європейський центр професійної кваліфікації, вул. Mickiewicza 21.40-085 Катовіце, не пізніше ніж через 3 дні після закінчення тренінгу або лекції.

2. Скарга повинна містити:

а) Ім'я та прізвище (найменування) Замовника

б) Ім'я та прізвище Учасника 

в) поштова адреса 

г) предмет скарги

д) матеріальне та формальне обґрунтування скарги

е) очікування Замовника або Учасника щодо Організатора

3. Організатор розгляне скаргу протягом 14 (чотирнадцяти) днів - і у випадках  особливо ускладнений протягом 30 (тридцяти) днів з дня його надходження до  місцезнаходження Організатора у формі, зазначеній у розділі 2, та повідомить у цей період  Замовник/Учасник про його результат за адресою, вказаною в скарзі. 

4. Скарга, подана після граничного строку, зазначеного у розд. 1 розгляду не підлягає.

5. Скарга може бути прийнята повністю або частково, а також може бути прийнята Організатором  відмовитися його брати до уваги.

6. У ситуації, коли скарга прийнята частково або повністю, Організатор може  запропонувати Учаснику/Замовнику такі форми компенсації:

а) впровадження додаткової форми підтримки (навчання, коучинг, консультування)

б) зниження початково передбачуваної ціни навчання, але надана знижка не може  перевищує 50%, 

в) індивідуальні консультації з тренером, не більше 2 годин,

г) знижка в розмірі не більше 50% на наступне/інше обране навчання  із зазначеної Організатором території.

§ 15.

Авторське право

1. Організатор залишає за собою всі авторські права на навчальні матеріали та забороняє це  їх розповсюдження третім особам, копіювання та тиражування без письмової згоди.

2. Усі матеріали, створені під час навчання та оприлюднені автором  Органайзер можна зберігати та друкувати лише для приватного використання та в  в некомерційних цілях, збереження інформації про джерело матеріалів.

3. Організатор не дозволяє будь-яке розповсюдження, внесення змін,  розсилання, друк, тиражування, публічне відтворення створених матеріалів  під час тренінгу або лекції.

4. Використання матеріалів, створених під час та для цілей Тренінгу чи Лекції до  комерційних або інших цілях, крім приватного використання, вимагає кожного разу письмово  Згода організатора.

§ 16.

Захист персональних даних

1. Адміністратор бази персональних даних Учасників, наданої  Замовником є Організатор.

2. Відповідно до Закону про захист персональних даних від 29 серпня 1997 р. Організатор  не передає, не продає та не надає зібрані персональні дані Учасників  інші суб'єкти. Персональні дані Учасників, надані Учасником або 

Замовник (ім’я та прізвище, адреса Замовника, номер телефону Учасника, адреса  Адреса електронної пошти учасника) розглядаються як суворо конфіденційні та використовуються  виключно і виключно для цілей спілкування між Учасником та Організатором.

3. У разі надання Учасником додаткової згоди персональні дані будуть надані  обробляється Організатором з метою інформування його про нові акції та послуги.

4. Учасник має право перевіряти свої персональні дані, виправляти їх та вимагати їх видалення.

5. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, застосовуються положення  Цивільного кодексу.

§ 17.

Термін дії та зміни до Положення

1. Цей Регламент застосовується з 1 січня 2019 року.

2. Зміни до Положення набирають чинності з дати, зазначеної Організатором  навчання, не менше ніж 14 днів з дати розміщення їх на веб-сайті  Організатор.

3. Зміна до Положення не впливає на умови продажу пропонованих послуг та умови  рекламні кампанії для заявок, надісланих до дати їх набуття чинності  зміни.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ

bottom of page